Osigurana bespovratna sredstva za zamjenu sustava hlađenja i grijanja velike i male dvorane ŠC Gripe

Uspješnim projektnim prijavama na Poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje onečišćuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova objavljenim od Fonda za zaštitu okoliša, Javna ustanova Športski objekti – Split osigurala je 45% potrebnog iznosa za zamjenu sustava hlađenja i grijanja unutar kompleksa ŠC Gripe. Ostvarenim bespovratnim sredstvima za realizaciju dvaju projekata zamijenit…

Radovi na platou Š.C. Gripe

Poštovani korisnici i građani, na dijelu platoa Š.C. Gripe vrši se sanacija kamenih ploča, dijela ulegnuća terena i posljednja faza ovih radova će biti i saniranje svih gazišta stepenica koja su se uslijed habanja odlomila, pa vas pozivamo na oprez prilikom dolaska u Š.C. Gripe sa sjeverne strane. Predviđeni kraj radova je sredina veljače. Hvala…